WIJN VOOR JOU

Privacy statement

Laatste update: 1 juli 2022

ViniVoi – en daarmee Daniel Mogendorff en Monique Mogendorff-Dijks zijn verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.  

Wij zijn graag bereid eventuele vragen over dit privacy statement te beantwoorden. Ook delen wij op verzoek de persoonsgegevens die wij bijhouden maar uitsluitend met diegene die het betreft en voeren desgewenst aanpassingen hierop uit.  

Algemeen

ViniVoi verwerkt persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in een beveiligde omgeving conform de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij:

  • vooraf duidelijk onze doelen specificeren waarom wij persoonsgegevens verwerken, via dit privacy statement;
  • uitsluitend persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor deze doelen;
  • altijd expliciet en vooraf toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken, via dit privacy statement;
  • persoonsgegevens passend beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • persoonsgegevens verwijderen nadat de dienstverlening is beëindigd of zo spoedig mogelijk als de (fiscale) bewaarplicht dit toelaat;
  • op eerste verzoek inzage bieden in persoonsgegevens aan degene die het betreft en deze gegevens indien gewenst corrigeren of verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens voor onze dienstverlening

Om een bestelling te kunnen verwerken, hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn nodig om te  weten waar we een pakket naartoe moeten sturen. Indien een bestelling wordt verzonden, delen wij “naam”  en “bezorgadres” met de bezorgdienst. Bij het plaatsen van een bestelling én keuze voor verzending, stemt u ermee in dat wij deze persoonsgegevens met een bezorgdienst delen. Wij delen normaal gesproken ook een telefoonnummer en/of mailadres. Hiermee kan de bezorgdienst track- en tracegegevens met u delen. Wilt u hiervan geen gebruik maken, laat het ons dan weten bij het plaatsen van de bestelling. 

Wanneer wij zelf een bestelling bezorgen, kunnen wij uw adresgegevens gebruiken voor navigatie via bijvoorbeeld Google maps. Wij kunnen ook uw telefoonnummer of whatsapp gebruiken voor statusupdates of vragen tijdens de bezorging. 

Op grond van regelgeving kunnen wij (en/of op ons verzoek de bezorgdienst) vragen om een geldige legitimatie. Dit is nodig voor het uitvoeren van een leeftijdcheck ter voorkoming van verkoop van alcoholhoudende producten aan minderjarigen. Het betreft een visuele check waarvan geen persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Wij verwerken enkel bancaire gegevens zoals deze op onze rekeningafschriften worden vermeld. Wij verwerken deze enkel voor het uitvoeren van onze boekhouding en delen deze gegevens nooit met derden, behalve met de belastingdienst of onze accountant. Wanneer u kiest voor betaling via Ideal, Tikkie, Rabobetaalverzoek of Pin stemt u ermee in dat uw gegevens door deze financiële dienstverleners worden verwerkt. 

Verwerking persoonsgegevens voor online activiteiten

De data die wij van onze provider ontvangen over het gebruik van onze website, bevatten geen persoonsgegevens.  Wij gebruiken deze data enkel voor optimalisatie van het gebruik van onze website. Wij zullen deze data niet combineren met andere data met als doel deze te herleiden tot individuen. 

Verwerking van persoonsgegevens voor reclame activiteiten en het vergroten van onze naamsbekendheid

Via onze website verwerken wij persoonsgegevens (mailadres) voor het versturen van een nieuwsbrief via Mailchimp. Afmelden van de nieuwsbrief kan altijd en op elk moment, via de link onderaan iedere verstuurde nieuwsbrief. Wij kunnen dit mailadres koppelen met onze administratie. Na afmelding bij Mailchimp zullen wij ook de koppeling met onze administratie verwijderen. 

Via social media verwerken wij mogelijk persoonsgegevens (social media account). Wij bewaren enkel de gegevens die met ons worden gedeeld. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om verder te delen op social media, zoals een het plaatsen in een post of Facebook of Instagram. Gegevens die met ons worden gedeeld via min of meer besloten kanalen (zoals whatsapp of directe berichten) zullen wij niet openbaar maken zonder dat wij hiervoor toestemming hebben gevraagd. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners (bezorgdienst, accountant, belastingdienst),  delen persoonsgegevens nooit aan derden tenzij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij beveiligen persoonsgegevens ten minste als volgt:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Onze computers zijn voorzien van antivirussoftware
  • Onze website is voorzien van SSL (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee het informatieverkeer is afgeschermd voor derden

Functionaris voor gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij (de eigenaren van ViniVoi; Daniel Mogendorff en Monique Mogendorff-Dijks) voelen ons en zijn verantwoordelijk voor bescherming van persoonsgegevens. Heeft u vragen neem contact met ons op. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen dit privacy statement op ieder moment  wijzigen. Raadpleeg het daarom regelmatig en tenminste voorafgaand aan iedere nieuwe dienstverlening. Wij communiceren wijzigingen altijd via deze website. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevensgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerkt hebben, kunt u contact met ons opnemen. Wij delen persoonsgegeven enkel met degene die het betreft en kunnen hiervoor aanvullende vragen stellen. 

Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens te verwerken conform de privacy wetgeving.  Wanneer u vindt dat wij hierin te kort schieten, horen wij dit graag en zullen er vervolgens alles aan doen om eventuele manco’s direct te herstellen. Mocht u desondanks van mening zijn dat persoonsgegevens bij ons niet in goede handen zijn, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

ViniVoi v.o.f. 
Vennoten: Daniel Mogendorff en Monique Mogendorff-Dijks
Stationsstraat 55
5683BB Best Nederland
info@vinivoi.com
+31 6 460 70 460

Ben je 18 jaar of ouder?

NEE, IK GEEF TOE, IK BEN NOG GEEN 18